English (United Kingdom)Croatian(HR)Italian - ItalyDeutsch (DE-CH-AT)

Lokalne vijesti

izzbor_stanova_pos_umagUMAG - Dana 23. i 24. listopada. 2012. godine,  u  gradskoj vijećnici Grada Umaga pozvano je  112 kandidata sa konačne liste reda prvenstva na odabir stana koji kupuju po programu društveno poticane stanogradnje, na lokaciji Komunela – Potok. Izvršen je odabir 39 stanova, za što je  bilo  potrebno 58 kandidata.

Kandidatima koji su odabrali stan bit će, od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, u roku od oko 15 dana dostavljeni na potpis predugovori za kupnju stana koji se ovjeravaju kod javnog bilježnika, a nakon potpisa predugovora imat će rok od 30-tak dana za uplatu učešća.

Kako je Grad Umag već tijekom ovog mjeseca krenuo s pripremnom dokumentacijom za novi Projekt izgradnje stanova po Programu POS-a, koji će isto tako graditi na lokaciji Komunela-Potok, kandidati koji u ovom krugu nisu uspjeli kupiti stan, moći će se javiti na novi natječaj, koji bi trebao biti objavljen krajem ove godine.

dobrovoljni_darivatelji_krvi_umagUMAG - Svečani prijem za jubilarne darivatelje krvi s područja Grada Umaga priredili su, 25. listopada 2012. u umaškoj gradskoj vijećnici, Grad Umag i Crveni križ Bujštine u povodu obilježavanja Dana dobrovoljnih darivatelja krvi, kao spomen na prvu organiziranu akciju održanu 1953.godine u željezari u Sisku.
Tom prigodom umaški gradonačelnik Vili Bassanese istaknuo je značaj ove plemenite akcije, čestitao dobrovoljnim darivateljima krvi koji na taj način nesebično pomažu drugim ljudima kada im je to najpotrebnije. Zahvalio je i predstavnicima Crvenog križa na dobroj suradnji i kazao kako Grad Umag svakodnevno skrbi o svojim sugrađanima kojima je potrebna pomoć.

Predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Vesna Kovačević čestitala je jubilarnim darivateljima i pozvala ih da nastave sudjelovati u ovoj akciji.
- Ove smo godine, u suradnji s Djelatnosti za transfuziologiju Opće bolnice Pula planirali održati 3 akcije darivanja krvi u Gradu Umagu. Do sada su održane dvije. Na ove dvije održane akcije odazvalo se ukupno 129 darivatelja krvi. Prikupljeno je 121 bočica, a na njima je iz raznih opravdanih zdravstvenih razloga odgođeno 8 darivatelja krvi. Na akcije se odazvalo ukupno 4 novih darivatelja, koji su krv darovali prvi put u životu.

Sukladno Pravilniku o dodjeli priznanja, darivateljima koji su stekli to pravo, dodjeljuju se Zahvalnice Hrvatskog Crvenog križa te prigodni pokloni. Ostvarenim rezultatima smo zadovoljni, kazala je gospođa Kovačević.

Dobrovoljnim darivateljima, koji su krv darivali jubilarni broj puta, priznanja je uručio umaški gradonačelnik.
Ove godine priznanja je dobilo 15 darivatelja krvi s područja Umaga, a to su:

Za 5 darivanja:
-    BOROŠA ROBERTA
-    MAUREL ALICE
Za 10 darivanja:
-    STEINER ANASTAZIJA,
-    UZELAC NATAŠA,
-    MAGDIĆ MATIJA I
-    TREVIŽAN NEVEN
Za 20 darivanja:
-    BOROŠA BRANKO
-    MARIĆ ROBERT
-    MOŽAR VLATKO
ZA 30 darivanja:
-    SEVER IVAN
Za 35 darivanja:
-    ŠIMIĆ VESNA
Za 40 darivanja:
-    NEMAZ ROBERTO
Za 50 darivanja:
-    LOVRIĆ NIKOLA
-    VIŽINTIN MARINO
Za 75 darivanja:
-    ANTES ANTUN

stancija_grande_plan_javno_izlaganjeUMAG - Danas je u prostorijama POU "Ante Babić" u Umagu održano javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga (za područje „Stancija Grande“). To je zapravo prvo od dva javna izlaganja u sklopu javne rasprave, a drugo će se održati u četvrtak 25.10.2012. u prostorijama gradske vijećnice u ulici Garibaldi s početkom u 18:00 sati.

Zanimljivost u nacrtu ovog projekta je postrojenje za desalinizaciju morske vode koje bi trebalo omogućiti da planirano golf igralište sa 18 rupa ne troši vodu iz vodoopskrbnog sustava. Investitor, tvrtka Pelagius d.o.o. namjerava investirati preko milijun eura u opremu za desalinizaciju koja će biti postavljena na sjeverozapadnom kvadrantu parcele oko Stancije Grande u Savudriji i koja će proizvoditi 1000 kubnih metara vode na dan. Pored vode iz mora golf igralište će koristiti i oborinske vode koje će se skupljati i reciklirati umjesto da otječu u more.

Prethodna rasprava za ovaj prostorni plan nije održana jer tako omogućavaju zakonski propisi. Umaški gradonačelnik je nakon prikupljanja ponuda angažirao firmu Urbis 72 iz Pule koja je izradila plan i čiji su predstavnici arhitekti Daniela Škandul i Dragan Radolović izložili prisutnima na javnom izlaganju glavne odrednice. Treba spomenuti da osim predstavnika medija na izlaganju nije bio nitko od lokalnih poduzeća koja su uključena u infrastrukturnu problematiku donošenja plana tako da je mišljenje prisutnih da je bilo dovoljno jedno izlaganje, ono predviđeno u četvrtak.

Stanciji Grande lokacija za golf igralište dodijeljena je nakon što se odustalo od lokacije za golf u Matelićima. Ovo obalno područje u Savudriji je nakon pokrenute inicijative promjene Županijskog prostornog plana dobilo namjenu golfa umjesto zone za rekreaciju. Investitor je za tu namjenu morao osigurati 70 hektara zemljišta što je i učinjeno. Oko Vile Cesare na površini od 50 hektara je zona zabrane izgradnje tako da je investitoru kao jedini prikladan prostor za izgradnju hotela kapaciteta 200 postelja ostao sjeveroistočni dio zemljišta na 100 metara udaljenosti od obale. Ladanjska vila iz 19. stoljeća renovirat će se i postati golf kuća sa 20 postelja uz uvažavanje svih kriterija koje su postavili konzervatorski odjeli.

Zemljište za golf igralište na ovom prostoru dobiveno je sanacijom bivšeg eksploatacijskog polja lesa koji se koristio za proizvodnju cementa u danas ugašenoj i srušenoj tvornici u Umagu. U planu je predviđena šetnica, takozvani "lungomare" koji bi se trebao protezati od kampa Park Umag do Kanegre i prolaziti kroz ovo zemljište na 25 metara od mora kao javno zelenilo. Golf po planu ne prelazi na udaljenost manju od 25 metara od mora.

Pije izdavanja akata za gradnju bit će potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš golf igrališta, a paralelno sa ovim planom pristupilo se izradi plana nižeg reda. Gradski vijećnici su podržali prijedlog da se plan za ovaj projekt prioritetno napravi kako bi se što prije pristupilo realizaciji ove investicije koja donosi Umagu nove hotelske kapacitete, drugo po redu golf igralište i radna mjesta za lokalno stanovništvo, no teško je oteti se dojmu kako je procedura za pripremu ovakvih investicija kod nas duga i zamršena i proći će još dosta vremena do početka radova. (Alen Rako)

 

 

društvo_liječenih_alkoholičara_umagBUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio sadašnji tajnik i bivši predsjednik KLA Mario Sirotić.

Mario Sirotić započeo je sastanak dirljivom pričom pod nazivom "Priča o propadanju" u kojoj nam je dočarao kako je alkohol utjecao na njegov život i polako ga upropaštavao. Nakon uvodne priče usvojen je dnevni red sa slijedećim točkama: Predstavljanje radnog predsjedništva, Financijsko izvješće, Podjela diploma i razno.

Upoznavanje sa radnim predsjedništvom bilo je popraćeno pljeskom nakon predstavljanja nove predsjednice Čović Hane, blagajnika Josipa Jušte te člana nadzornog odbora Dina Križmana. Sirotić Mario od sada će obnašati dužnost tajnika KLA - Umag. Ukratko je izneseno godišnje izvješće o radu Kluba i financijsko izvješće.

Prema dnevnom redu, podijeljena su priznanja članovima za jednu, tri i pet godina apstinencije od alkohola. Obzirom da su neki članovi tražili objašnjenje zašto se ne nagrađuju priznanjem i članovi koji klub pohađaju dvije i četiri godine, g.Sirotić je objasnio da se po Statutu KLA priznanja daju članovima koji redovito pohađaju klub godinu, tri i pet te nakon toga za svaku petu godinu uspješnog apstiniranja od alkohola. Na prijedlog gđe. Olive Mikulaš članovi koji pohađaju klub dvije i četiri godine ovoga puta i ubuduće biti će pohvaljeni i simbolično nagrađeni ružom za svoj uspjeh.

Potom je ukratko izlagala stručna djelatnica prof. def. Vera Pavičić istaknuvši kako je alkoholizam veliki problem za pojedinca, njegovu obitelj, radnu okolinu te zajednicu u cjelini stoga je važno prepoznati ovisnost, liječiti se te uključiti u Klubove gdje je uz potporu terapeuta i podršku članova obitelji moguće ustrajati u apstinenciji. Umaški klub trenutno radi sa dvije terapijske grupe, no kako se pokazala sve veća potreba za liječenjem potaknula je članove da se trude pokrenuti i osnovati klubove u mjesnim zajednicama na području šire Bujštine. Također je pozvala stare i nove članove na isto zalaganje kako bismo doživjeli još puno godina uspješnog rada.

Sjednica je protekla u ugodnoj atmosferi i završila je još ugodnijim druženjem i bogatom zakuskom domaćih jela i slastica koju su sami upravo povodom ove prigode pripremili članovi i članice KLA.

predsjednik_mešihata_islamske_zajednice_umagUMAG - Gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese i njegov zamjenik Mauro Jurman, sa suradnicima, primili su u nastupni posjet delegaciju Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, koju je predvodio Predsjednik Mešihata Islamske zajednice i novi zagrebački muftija,  prof. dr. sc. Aziz ef. Hasanović.
Gradonačelnik Vili Bassanese čestitao je  Azizu ef. Hasanoviću na izboru na mjesto Predsjednika Islamske zajednice, na kojemu je zamijenio Ševka ef. Omerbašića.

Aziz ef. Hasanović zahvalio je na prijemu i istaknuo kako je Umag prvi grad koji je službeno posjetio nakon svog izbora. Cilj ove posjete je prije svega upoznavanje s gradskim vlastima, razmjena iskustava te razmatranje mogućnosti zajedničkog djelovanja i produbljivanja postojeće suradnje. Naglasio je da je Republika Hrvatska u Europi i svijetu prepoznata kao država s dobro riješenim muslimanskim pitanjem i da je potrebno i dalje razvijati sve ono što je pozitivno i vrijedno i što odlikuje Republiku Hrvatsku i grad Umag, a nadasve toleranciju, multikulturalnost i suživot. U tom smislu  smatra kako je nužno i dalje razvijati vjersku, kulturnu i tradicijsku aktivnost pripadnika islamske zajednice pa je predložio rješavanje adekvatnog molitvenog prostora u Umagu, započetog još davne 2003. godine.

Gradonačelnik Vili Bassanese kazao je da u Umagu žive i djeluju pripadnici različitih  nacionalnih, vjerskih i kulturnih zajednica čiji su međusobni odnosi dobro riješeni te da je upravo ta različitost bogatstvo koje mi imamo i koje njegujemo. Sloboda vjeroispovijesti je Ustavom RH zagarantirano pravo svakog pojedinca i Grad Umag će se držati svih propisanih normi i visokih standarda međusobnog uvažavanja prilikom rješavanja istih.

Na kraju su razmijenjeni darovi u znak sjećanja na ovu posjetu. Aziz ef. Hasanović darovao je gradonačelniku knjigu pod nazivom: „Islam i muslimani u Hrvatskoj“, autora Ševka ef. Omerbašića,  a gradonačelnik Vili Bassanese njemu Monografiju Grada Umaga.

cjeloživotno_učenje_okrugli_stol_učilište_umagUMAG - U povodu obilježavanja „6. tjedna cjeloživotnog učenja“ Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“  Umag, pridružilo se akciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te je u petak 28.09.2012. održalo Okrugli stol na temu „Učilište za treću životnu dob u procesu cjeloživotnog učenja, iskustva POU „Ante Babić“ Umag.

Sudionici okruglog stola bili su predstavnici pučkih otvorenih učilišta iz Istarske županije:
Mirjana Pavletić i iz POU „A. Vivoda“ Buzet, Mirna Milanović iz POU Pazin, Ana Čehić Anić iz POU Poreč, te predstavnik Grada Umaga, dr.  Vedran Gugić, stručni suradnik za socijalnu skrb Grada Umaga, Ivana Mofardin Zuban, pravnica i Marša Camlić, socijalna radnica ispred Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije te Mladen Momčinović, član županijskog Tima za zdravlje, kao i predstavnici organizatora POU „Ante Babić“ Umag: ravnateljica, Sanja Benčić, voditeljica obrazovanja Tatjana Vujić i viša stručna suradnica Erika Blašković.

Ovogodišnji  Tjedan cjeloživotnog učenja posvećen je učenju starijih osoba, te se održavao pod motom „Nikad nije kasno za učenje!“ Otvoren je velikim skupom u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u ponedjeljak 24.09. a tijekom tjedna  u sklopu ove manifestacije, diljem Hrvatske, održani su različiti programi, dani otvorenih vrata , sajmovi cjeloživotnog učenja, okrugli stolovi i prezentacije programa.
Umaško učilište  organiziralo je Okrugli stol  u želji da svoja iskustva u organiziranom učenju osoba treće životne dobi, koje provodi  od 2003. godine, podjeli sa kolegama iz Istarskih učilišta.

Moderator okruglog stola bila je voditeljica obrazovanja Tatjana Vujić prof., koja je kao uvod u temu pripremila prezentaciju obuhvativši poglavlja općenito o trećoj životnoj dobi, o starenju, starosti, posebice istaknuvši  intelektualno djelovanje u trećoj životnoj dobi kao i cjeloživotno učenje te mogućnosti  institucionalnog organiziranja  obrazovanja osoba treće životne dobi u manjim sredinama u kojima djeluju pučka učilišta, osnovana od strane jedinica lokalne samouprave.

Svoja iskustva predavača na tečajevima talijanskog jezika, prisutnima je iznijela prof. Erika Blašković, govoreći  o motivaciji, načinu i pristupanju učenju osoba treće životne dobi te o specifičnostima učenja u ovoj dobi i o ulozi, zadacima i izazovima koji se postavljaju pred predavača. Učilište Umaga vodeće je u Istri po svojim obrazovnim programima i prvo i za sada jedino,  koje je organiziralo  u okviru svog odjela obrazovanja tzv. Učilište za treću životnu dob. U 2011. godini  programe Učilišta za treću životnu dob u Umagu je pohađalo više od 400 polaznika. Jedino je učilište u Istri koje aplicira na sredstva istarske županije putem natječaja koji raspisuje Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,  te jedno od  rijetkih koje uživa veliku podršku lokalne samouprave.  U proračunu Grada Umaga već devetu godinu se za ove aktivnosti izdvajaju sredstva, tako da su programi za polaznike treće dob,i ili potpuno besplatni, ili se naplaćuju po simboličnoj cijeni.

Nakon veoma zanimljive rasprave uz riječi ohrabrenja da i ostale ustanove pokušaju razviti ove programe, zaključeno je da je institucionalno organiziranje djelatnosti koje se bave obrazovanjem starijih ljudi posao koji zahtjeva puno ljubavi, stručnosti , truda i financijskih sredstava kao i društvenu potporu i razumijevanje. Cilj svakog Učilišta za treću životnu mora biti da starije osobe stavi u ravnopravan položaj s ostalim generacijama, budući da svatko ima pravo na obrazovanje kao i na participaciju u društvenom životu neke sredine. Učilišta za treću životnu dob imaju snažnu socijalnu komponentu  i pokazuju na djelu tzv. međugeneracijsku solidarnost .

U vremenima kada su se granice starenja uvelike pomaknule, kada stariji ljudi postaju sve brojnija društvena grupa, kroz razvijanje programa Učilišta za treću životnu dob u već postojećim ustanovama Pučkim učilištima, možemo tragati za putovima koji će voditi ka povišenju kvalitete života strijih osoba – istakla je prof. Tatjana Vujić.

gradsko_vijeće_grada_umagaUMAG - Na 31. sjednici gradskog vijeća koja se razvukla na dva dana utorak 26.09. i srijedu 27.09.2012. vodila se burna rasprava oko prijedloga da se pristupi sklapanju sudske nagodbe u parničnom predmetu sa tvrtkom Team d.d. Čakovec, bivšim Građevinarom d.o.o. Sudska presuda nakon dugogodišnjeg spora donijela je riješenje po kojemu Grad Umag treba isplatiti Građevinaru 6,3 milijuna kuna što je iznos naknade troškova za neiskorišteno zemljište sa pripadajućim kamatama.

U svom emotivnom nastupu na rasparavi prije glasovanja nazavisni vijećnik Danilo Latin izrazio je svoje veliko negodovanje zbog nastale štete od 6,3 milijuna kuna koju moraju platiti građani Grada Umaga. Po njemu, veliki je apsurd da dug tadašnje općine Buje sada plaćaju isključivo građani Umaga umjesto 6 sljedbenika koji su tada nastali, a to su 3 grada i 3 općine. Postavio je pitanje kako je Općinski sud u Bujama mogao dozvoliti uknjižbu parcele koja je formirana na pomorskom dobru i koja je nakon tužbe Republike Hrvatske proglašena pomorskim dobrom. Izrazio je svoju sumnju da je samo Grad Umag krivac u ovom slučaju i postavio pitanje što je sa odgovornosti Građevinara i općinskog suda u Bujama. Desila se, po Latinu, jedna velika malverzacija koju ćemo sada isključivo mi, građani Umaga ispaštati.

Vijećnik Jurica Šiljeg je primijetio da su kod prodaje zemljišta novac dobile sve tadašnje jednice loklane samouprave koje su činile Općinu Bujei da bi trebalo tražiti od suda da utvrdi gdje je novac raspodijeljen.

Marino Kocijančić je primijetio da je Građevinar tada kupio nešto što ne postoji i postavlja se pitanje kako je sud mogao sprovesti takvu apsurdnu uknjižbu. Naveo je i neka svoja saznanja da je novac tada potrošen za izgradnju cesta na gornjoj Bujštini.

U raspravi je kasnije pojašnjeno da je Građevinar 1995. platio komunalni doprinos i pristojbe za dokumentaciju u iznosu od 1,2 miljuna kuna. Vijećnik HDZ-a Blaž Vidović napravio je kalkulaciju izračuna kamata na spomenuti iznos i utvrdio da bi ukupno do današnjeg dana dug bio približan iznosu s kojim se ide u nagodbu sa Građevinarom.

U raspravi je spomenuta i činjenica da je parcela Građevinaru predana kao kompenzacija za radove koje je ta tvrtka tada izvodila na Novoj umaškoj obali.

Pročelnica Mirjana Škopac Vrbat je podsjetila vijećnike da je tada na snazi bio DPU Obala koji je naknadno stavljen van snage kada je započela gradnja Inine benziske pume na obali. 

Na kraju je odluka o pristupanju nagodbi ipak izglasana većinom glasova gradskih vijećnika, protiv su bili Latin i Kocijančić tako da će Građevinar, odnosno današnji pravni sljedbenik Team d.d. iz Čakovca u tri obroka iz gradskog proračuna inkasirati 3,2 milijuna kuna. 

 

psihologija_radionica_umagUMAG - U TOŠ Galileo Galilei u Umagu 25. rujna 2012. u organizaciji Društva psihologa Istre i Udruge SVE za NJU održana je radionica "Kako biti podrška djeci čiji su roditelji onkološki pacijenti/pacijentice"?

Radionicu je vodila psihologinja Dušanka Kosanović. Na skupu u trajanju od 4 sata sudjelovalo je 16 stručnjaka i stručnjakinja koji se u svom radu bave savjetovanjem s roditeljima i djecom uglavnom u vrtićima i školama Bujštine. Prikazana su iskustva rada u Centru za psihološku pomoć Udruge SVE za NJU s roditeljima koji su onkološki pacijenti/pacijentice, njihova iskustva s djecom tijekom procesa suočavanja i življenja s bolesti. U radionici je bilo riječi o važnosti osnaživanja obiteljskog sistema kao najvažnijeg oslonca u situaciji kada se djeca suočavaju s bolesti roditelja te mogućnostima i ograničenjima stručnjaka i stručnjakinja u pružanju podrške djeci i mladima. Ujedno ovo je bila prigoda za razmjenu iskustava i zajedničko učenje vezano uz temu pružanja podrške djeci i mladima čiji su roditelji onkološki pacijenti/pacijentice.

Zahvaljujemo se restoranu Toni iz Zambratije koji je omogućio besplatni smještaj za voditeljicu radionice. Kontakt: Sara Bradić Božić, Društvo psihologa Istre: 0915779497

tiskovna_konferencija_vili_bassanese_potraživanja_gradaUMAG - Naime, taj iznos morat će uskoro biti (u)plaćen iz gradskog proračuna zahvaljujući neshvatljivim odlukama bivše gradske vlasti. Na današnjoj presici aktualni umaški gradonačelnik Vili Bassanese i njegov zamjenik Mauro Jurman iznijeli su niz nevjerojatnih činjenica teško tereteći bivšeg gradonačelnika Vladu Kraljevića. Bassanese se osvrnuo na dugogodišnju vladavinu IDS-a koja je, kad je njegova tadašnja nezavisna lista u svibnju 2009. preuzela vlast, rezultirala sa cca 84 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja, tridesetak miljuna kuna kredita, preko 14 tisuća neriješenih predmeta za koje je nemoguće utvrditi visinu štete za proračun.

IDS-ova vlast je iza sebe ostavila Grad bez osnovnog popisa imovine pa se njome nije uopće ni upravljalo, nisu postojali temeljni strateški razvojni dokumenti niti projekti. Katastrofalna poplava koja je prije dvije godine zadesila Umažane rezultat je nepostojanja efikasnog oborinskog sustava i zaštite što je direktan propust bivše vlasti. Zateknuta prometna infrastruktura bila je u fazi raspadanja, a očiti cinizam bivše gradske vlasti ogleda se u planiranoj izgradnji devet apartmana na mjestu današnjeg novoizgrađenog vrtića, iako je još tada nedostajalo mjesta za stotinjak mališana.

U protekle tri godine Bassaneseovog vođenja Grada, nenaplaćena potraživanja su smanjena za čak 50 milijuna kuna dok preostalih trideset, prema riječima gradonačelnika, su nenaplativi radi zastare ili su pak dužnici završili u stečaju. Sve do 2009. godine Umagom je vladala sprega politike i krupnog kapitala u režiji usko odabranog kruga ljudi, naglasio je Bassanese. Posljedica su financijski dugovi koje će građani Umaga još dugo plaćati pored evidentne tadašnje stagnacije u razvoju grada.

Najnoviji propust odnosi se na prodaju građevinske čestice tvrtki Građevinar (današnji Team d.o.o.). Naime, još 1993. navedena tvrtka sklopila je kupoprodajni ugovor s tadašnjom općinom Buje za zemljište veličine cca 7200 m2 na gradskoj rivi. Država je podnijela tužbu protiv Grada  i Građevinara te se od 2003. ta čestica vodi kao pomorsko dobro što znači da Grad ni u kom slučaju nije mogao izvršiti prodaju spornog zemljišta. Iako je tadašnje rukovodstvo jako dobro bilo upoznato sa svim činjenicama, odlučili su pokretati nepotrebne sporove i trošiti novac poreznih obveznika na skupe odvjetničke usluge. Trenutno potraživanje Građevinara odnosno Team-a naraslo je na 6,3 milijuna kuna. Najviše što aktualna vlast može učiniti je nagodba s navedenom tvrtkom u vidu mirnog rješenja spora na dvostruko niži iznos što će biti predloženo Gradskom vijeću kao rješenje aktualnog problema.

Pored navedenog propusta, gradski proračun će uskoro biti oštećen i za dodatnih 700 tisuća kuna. Naime, bivši gradonačelnik Kraljević je još 1998. naručio službeno vozilo „Audi“ od tvrtke Zubak d.o.o. i ključeve istog predao tadašnjem predsjedniku Županijskog suda u Puli, a današnjem odvjetniku Milanoviću, u nazočnosti brojnih uzvanika. Vozilo je tada koštalo dvjesto deset tisuća kuna, ali iz nepoznatih razloga, Kraljević, iako se obvezao, nikada nije uplatio dogovoreni iznos. Tek nedavno kad je Grad Umag zaprimio presudu Županijskog suda u Rijeci, istina je izišla na vidjelo. Sud je donio pravomoćnu presudu kojom je Grad dužan platiti navedeno vozilo zajedno sa pripadajućim zateznim kamatama u nevjerojatnom iznosu od 700 tisuća kuna. Stoga će Grad uputiti dopis Kraljeviću kojim će od njega zatražiti da podmiri navedeni iznos, a ukoliko on to odbije, pokrenut će se postupak prisilne naplate putem suda.

san_marco_komemoracijaSAVUDIJA - Delegacija Grada Umaga, predvođena gradonačelnikom Vilijem Bassaneseom i predsjednikom Gradskog vijeća Goranom Slavujevićem, vijećnici Gradskog vijeća Grada Umaga, župnik Josip Grbac, članovi Vijeća mjesnog odbora Savudrije, predstavnici Zajednice Talijana te mještani Savudrije i rodbina žrtava parobroda San Marco okupili su se dana 8. rujna 2012., u povodu  68. obljetnice od potonuća, radi odavanja počasti žrtvama ispred spomen ploče u Savudriji gdje je položen vijenac i zapaljene svijeće. Na mjesto tragičnog potonuća broda i stradalih putnika brodicom se odvezla delegacija i bacila u more vijenac u znak sjećanja.

U razaranju su stradale 154 osobe od čega su 30-ak bili njemački vojnici. Parobrod dužine 50 metara pretvorio se u grobnicu nedužnih civila gdje su stradale i čitave obitelji jer radilo se o putničkom brodu koji je u većini prevozio naše sugrađane u Trst. Na brodu su se prevozili i njemački vojnici ali velika većina je bila nedužnih civila pa je stoga tragedija apsurdna i nepravedna, a svako opravdanje je besmisleno, podsjetio je gradonačelnik Vili Bassanese prilikom komemoracije.

društvo_psihologa_bujštineUMAG - Društvo psihologa Istre za područje Bujštine 05.07.2012 godine održalo je skup u  u umaškoj Talijanskoj školi " Galileo Galilei ". Na skupu je bilo nazočno 17 stručnjaka psihologa koji žive ili rade na području Bujštine. Psiholozi su kao dio stručno tima uključeni u rad osnovnih, srednjih škola, vrtića, Centra za socijalnu skrb Buje, Obiteljskom savjetovalištu Biskupije porečke i pulske koji djeluje u Novigradu, te u Domu zdravlja  Umag.

Cilj sastanka je bolje povezivanje među psiholozima koji rade na raznim područjima od školstva, zdravstva, socijalne skrbi, razmjena iskustva, provođenje ii organiziranje edukacije koje su temelj kvalitetnog rada kao i superviziranje rada psihologa. Organizirat će se radionice, predavanja za građane Bujštine.

Društvo počinje sa prvom poludnevnom  edukacijom početkom jeseni sa temom  "Podrška djeci onkoloških pacijenata " u suradnji sa psihologinjom Dušankom Kosanović. Krajem mjeseca rujna kolegica Iva Popić održat će predavanje na temu "Demencija ".


drustvopsihologa01

drustvopsihologa02

drustvopsihologa03

drustvopsihologa04

Skupština društva liječenih alkoholičara

http://www.umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/582311drustvo8272.jpg

Tajnik društva Mario Sirotić otvara godišnju skupštinu

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://www.umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/151615drustvo06.jpg

Radno predsjedništvo Društva liječenih alkoholičara Umag

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://www.umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/528268drustvo12.jpg

Predsjednišvo i stručna djelatnica prof. def. Vera Pavičić

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://www.umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168671drustvo13.jpg

Dino Križman, član nadzornog odbora i Vera pavičić

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://www.umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/710961drustvo15.jpg

Josip Jušta, blagajnik društva dobio je cvijet za dugogodišnju apstinenciju

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://www.umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/214320drustvo8331.jpg

Predsjednica društva Hana Čović

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://www.umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/325477drustvo21.jpg

Mario Sirotić tajnik društva je apstitenet punih 14 godina

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://www.umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/873221drustvo8296.jpg

Sretna obitelj Mikulaš

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://www.umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/294059drustvo8262.jpg

Skupštini je prisustvovalo tridesetak članova društva

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

Dan rajčice uz 100 godišnjicu prerade